Nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojo ilgai kurtas ir aptariamas LR Darbo kodeksas. Atsižvelgdami į šį kodeksą, Darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, iš kurių mažiau nei trečdalis yra profesinės sąjungos nariai, privalės įsteigti darbo tarybas, kurioms yra priskiriamos informavimo ir konsultavimo funkcijos. Tai reiškia, kad darbo tarybos turės teisę gauti iš darbdavio įvairią informaciją, o darbdavys, prieš priimdamas vidinius teisės aktus ar kitus sprendimus, privalės konsultuotis su darbo taryba, t.y. dėl vieno ar kito dokumento ar sprendimo priėmimo nebereikės darbo tarybos sutikimo, kaip buvo numatyta senajame Darbo kodekse.

Priminsime, kad Didžioji universitetų chartija (Magna Charta Universitatum), apimanti esminius akademinės laisvės, etikos, švietimo kokybės principus, pabrėžia, kad Universiteto autonomiją užtikrina jo bendruomenės teisė ir pareigą patiems priimti sprendimus dėl institucijos ateities.

Šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, Profesinės sąjungos, kurias savanoriškai steigia darbuotojai, kolektyviai atstovauja savo nariams, individualiai gina savo narius ir jiems atstovauja individualiuose darbo santykiuose. Kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių sudarymas ir kolektyvinių darbo ginčų dėl interesų inicijavimas yra išimtinė profesinių sąjungų teisė.  Tik profesinės sąjungos gali reikalauti iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia darbo teisės normas jų narių atžvilgiu, turi teisę inicijuoti kolektyvinį teisės darbo ginčą.

Neleiskime atimti iš Lietuvos aukštojo mokslo institucijų bendruomenės teisės ir pareigos priimti strateginius sprendimus dėl institucijų ateities.

Todėl kviečiame visus esamus ir būsimus aukštojo mokslo institucijų darbuotojus tapti esamų ar steigti savo padalinių profesines sąjungas tam, kad būtų pateikta bendruomenės nuomonė į kurią privalu atsižvelgti.

Vilniaus universitete veikia darbuotojų profesinės sąjungos, kurių tikslai:

  • atstovauti darbuotojams ir ginti jų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;
  • padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;
  • skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu-darbdaviu;
  • prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo.

Profesinės sąjungos:

1. VU profesinė sąjunga:

  • Profesinės sąjungos – juridiniai asmenys, t. y. VU Biblioteka, VU fakultetas kaune (KHF), VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (TFAI), VU neakademinio personalo profesinė sąjunga (PROFSA);
  • Struktūriniai padalinys – VU Istorijos fakultetas, VU Filologijos fakultetas,  VU Medicinos fakultetas.

VU profesinė sąjunga yra Lietuvos švietimo ir mokslo  (LŠMPS) profesinės sąjungos narė.