Pakartotiniai Vilniaus universiteto darbo tarybos rinkimai

Rinkimuose į darbo tarybą kviečiame palaikyti Vilniaus universiteto profesinių sąjungų remiamus kandidatus

Dėkodami visiems, kurie savo balsavo už Vilniaus universiteto veikiančių profesinių sąjungų remiamus kandidatus, primename, kad kovo 7–8 d. vyks pakartotiniai rinkimai į Vilniaus universiteto Darbo tarybą.

Darbo tarybą sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Kviečiame visuotinio balsavimo metu pareikšti pasitikėjimą ir išrinkti į darbo tarybą  Vilniaus universiteto profesinių sąjungų  remiamus kandidatus :

Nerijų Babinską, Arvydą Banį, Skirmantę Biržietienę, Virginijų Marcinkevičių, Rūtą Šermukšnytę, Jeleną Tamulienę, Rūtą Žiliukaitę (iškėlė darbuotojai);

Mildą Morkūnaitę-Adelšin, Jovitą Davolienę, Birutę Kavaliauskienę, Donatą Petružytę (iškėlė profesinės sąjungos) .

Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turės 11 balsų (tiek narių yra renkamoje darbo taryboje). Kiekvienas rinkėjas galės balsuoti už:

10 kandidatų iš bendrojo sąrašo;

1 kandidatą iš specialaus jungtinio profesinių sąjungų keliamų kandidatų sąrašo.

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, skaičiuojant balsus negaliojančiais bus laikomi tie biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios.

Laimėtojais bus pripažinti tie kandidatai, kurie surinks daugiausiai balsų kiekviename sąraše (tiek bendrame, tiek profesinių sąjungų keliamų kandidatų sąraše).

Asmeninius klausimus profesinių sąjungų kandidatams galite pateikti e.adresu: profsajunga@cr.vu.lt

Daugiau informacijos – rinkimai.vu.lt

Parašykite komentarą