VU pradėjo darbą Darbo taryba

Šių metų kovo 15 d. VU darbo tarybos pirmininku išrinktas Arvydas Banys. „Mano numatyta darbo kryptis  yra atstovauti darbuotojų interesams ir šiuos interesus ginti, kaip kad yra nustatyta LR Darbo kodekse, sekti, kad darbdavys laikytųsi darbo kodekso nuostatų“ pristatydamas savo veiklos gaires, kalbėjo išrinktas pirmininkas.  Ir jau kovo 20 d. Darbo tarybos nariai susitiks su VU kancleriu Nikita Ananjevu aptarti VU Informacinių technologijų taikymo centro pertvarkos į Informacinių technologijų paslaugų centrą (ITPC) tikslus, principus, metodiką ir kitus aktualius šios pertvarkos aspektus.

Parašykite komentarą