Vilniaus universiteto profesinė sąjunga

"Mieli rinkėjai,
kviečiu visus kovo 7-8 d. ateiti į pakartotinius Darbo tarybos rinkimus ir atiduoti savo balsą už tuos, kurie išklausys, aptars, apibendrins ir pateiks darbdaviui Jūsų nuomonę dėl darbo laiko grafikų, darbo tvarkos taisyklių, dėl atleidimo iš darbo kriterijų, atostogų grafikų ir pan. Kviečiu balsuoti už Vilniaus universite veikiančių profesinių sąjungų remiamus kandidatus, tame tarpe ir mane. Mes, būdami ir Darbo tarybos nariais, ir profesinių sąjungų nariais, galėsime suvienyti darbuotojų atstovų funkcijas ir darbuotojų interesams atstovauti visa galima apimtimi."
Jelena Tamulienė
Vilniaus universiteto profesinės sąjungos pirmininkė