Kreipimasis dėl LR Vyriausybės Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų strategijos projekto

Kviečiame pasirašyti prisegtą kreipimąsi, kuriuo, prašome stabdyti LR Vyriausybės Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 strategijos projekto pateikimą LR Seimui. Parengtas projektas negali būti laikomas ilgalaikiu bei tvariu viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo planu. Rengiant šį dokumentą nebuvo tinkamai atstovaujamos visos viešojo sektoriaus grupės. Suformuotame strategijos projekte nenumatyta sistema, pagal kurią būtų pagrįstai ir teisingai įvertinti būsimi skirtingų viešojo sektoriaus sričių darbuotojų atlyginimų dydžiai bei jų kėlimo etapai. Taip pat šioje „strategijoje“ visiškai ignoruojamas mokslininkų ir dėstytojų atlyginimų kėlimo klausimas.

Prašome pasirašyti šį kreipimąsi parašydami mums laišką el. paštu paskutinis.prioritetas@gmail.com. Prašytume nurodyti instituciją, kurioje dirbate. Jūsų vardą, pavardę ir instituciją įrašysime po siunčiamu dokumentu. Pasirašyti galima iki penktadienio (22 dienos) 12 val.

Pagarbiai,
Iniciatyvinė grupė (#PaskutinisPrioritetas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Seimui

Mes, žemiau pasirašiusieji mokslininkai, prašome stabdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 strategijos projekto pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui. Parengtas projektas negali būti laikomas ilgalaikiu bei tvariu viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo planu. Rengiant šį dokumentą nebuvo tinkamai atstovaujamos visos viešojo sektoriaus grupės. Suformuotame strategijos projekte nenumatyta sistema, pagal kurią būtų pagrįstai ir teisingai įvertinti būsimi skirtingų viešojo sektoriaus sričių darbuotojų atlyginimų dydžiai bei jų kėlimo etapai.
Mus, mokslininkus, ypač neramina tai, kad parengtame projekte aiškiai nesuformuluojama kaip bus didinami mokslininkų ir dėstytojų atlyginimai. Projekto 30 ir 80.1.4. punktuose užsimenama, tik apie tai, kad “mokslo ir studijų srityje sutarta sudaryti prielaidas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimus didinti 2018-2022 metais“. To, ko reikėtų tikėtis iš strategijos – kriterijų, kuriais remiantis bus nustatomi skirtingų sektorių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai – taip pat nėra. Net ir tais atvejais, kai įsipareigojimai dėl atskirų viešojo sektoriaus grupių atlyginimų yra apibrėžiami tiksliau, nėra jokios vieningos sistemos: vienų profesijų būsimas darbo užmokestis lyginamas su VDU, kitų darbo užmokesčio didinimo planai pateikiami procentine išraiška, o prie trečių nurodomos konkrečios, artimiausiems metams būtinos sumos. Nepriimtina ir tai, kad dokumente nekeliamas tikslas aiškiai įvardinti sumas ir finansavimo šaltinius, kurie leistų pilnavertiškai finansuoti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio kėlimą.
Kviečiame Lietuvos Respublikos Vyriausybę iš naujo sudaryti ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos darbo grupę, į kurią būtų pakviesti ekonomikos ir socialinės politikos ekspertai, šiai strategijai paruošti būtų panaudotas mokslo institutų bei aukštųjų mokyklų intelektualinis potencialas, taip pat būtų skirta pakankamai laiko viešosioms diskusijoms, įtraukiant į projekto svarstymą visų viešojo sektoriaus sričių atstovus, ir, pagaliau, kad būtų susitarta dėl kriterijų, kaip turi būti įvertinamas viešojo sektoriaus darbuotojų atlygis už darbą.

Mokslininkų kreipimasis dėl viešojo sektoriaus strategijosKviečiame pasirašyti šį kreipimąsi, parašydami mums laišką…

Posted by Paskutinis prioritetas on 2019 m. kovo 19 d., antradienis

Parašykite komentarą