Paruoštas rezoliucijos dėl akademinės laisvės Europoje projektas

ETUCE ( Europos Profesinės sąjungos švietimo komitetas „The European Trade Union Committee for Education“) paruošė rezoliucijos dėl akademinės laisvės Europoje projektą, kuriuo ragina siekti:

 Geresnės akademinės laisvės konstitucinės ir teisinės apsaugos Europos, nacionaliniu ir instituciniu lygiu;
Prasmingo personalo ir studentų dalyvavimo aukštojo mokslo valdyme  ir saugių bei skaidrių darbo sutarčių;
 Vyriausybių – visoje Europos aukštojo mokslo erdvėje – atsiskaitymo už tarptautinių standartų, apibrėžtų UNESCO 1997 ir Europos Tarybos  2006 rekomendancijose, įgyvendinimo;

 Aukštojo mokslo lyderių ir universitetų rektorių atskaitomybės už akademinės laisvės, tame tarpe kolegialų valdymą ir  darbuotojų socialiną apsaugą, įgyvendinimą ir puoselėjimą;
Akademinės laisvės svarbos ir pirmumo pripažinimo  EHEA ministrų konferencijoje;

Šios rezoliucijos   projekto visą tekstą ir   dokumentus, kurių pagrindu jis paruoštas, rasite adresu : https://eiie.sharepoint.com/sites/etucehersc-formembers/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx. 

Rezoliucija bus svarstoma ir patvirtinta šių metų lapkričio mėn. 27-28 d. Atėnuose.

Komentarus ir pasiūlymus prašome siųsti adresu profsajunga@cr.vu.lt iki rugsėjo mėn. 30 d.

Parašykite komentarą