Pirmasis derybų dėl Vilniaus universiteto kolektyvinės sutarties etapas

Birželio 12 d. baigėsi pirmasis derybų dėl Vilniaus universiteto kolektyvinės sutarties etapas. Šis etapas truko 6 mėnesius, derybininkai – profesinių sąjungų ir Vilniaus universiteto deleguoti atstovai – buvo susitikę 8 kartus. Kolektyvinė darbo sutartis, pasibaigus visiems derybų etapams, bus teikiama tvirtinti visuotiniam darbuotojų susirinkimui ir, jei universiteto darbuotojai ją patvirtins, ir galios visiems universiteto darbuotojams – ne tik profesinės sąjungos nariams.

Įsigaliojusšiai sutarčiai, darbuotojui, šeimoje slaugančiam sunkiai sergantį ligonį, bus sudaromos sąlygos dalį savo darbo funkcijų atlikti namie arba jam patogiu metu. Jei šių sąlygų nebus galima įgyvendinti, tokiems darbuotojams laikinai (iki 1 mėn.) galės būti sutrumpintas darbo laikas paliekant darbo užmokestį.

Pirmajame derybų etape daug dėmesio skirta darbuotojams, auginantiems vaikus. Susitarta, kad darbuotojų vaikų šv. Kalėdų šventei universiteto padaliniuose organizuoti gali būti skiriamas finansavimas. Profesinės sąjungos įsipareigojo darbuotojų vaikams organizuoti vasaros poilsio stovyklas. Taip pat susitarta dėl bandomojo projekto „Vaikų priežiūros kambario Vilniaus universitete įrengimas“. Tikimės, kad rugsėjį darbuotojai aktyviai dalyvaus apklausoje dėl vaikų priežiūros kambario įrengimo universitete, nes jos rezultatai padės nustatyti poreikį ir numatyti, kur toks kambarys galėtų būti įrengtas.

Suderintas ir vienas iš svarbiausių profesinėms sąjungoms kolektyvinės sutarties punktų – dėl įspėjimo skyrimo profesinės sąjungos nariams. Įsigaliojus sutarčiai, jei profesinės sąjungos narys informuos profesinės sąjungos pirmininką apie ketinimą jam skirti įspėjimą dėl darbo pareigų pažeidimo, į darbo pareigų pažeidimą nagrinėjančios komisijos sudėtį, jei tokia bus sudaroma, bus įtraukiamas profesinės sąjungos atstovas. Jei komisija nebus sudaroma, Žmogiškųjų išteklių skyrius, nagrinėdamas pažeidimą, išklausys ir profesinės sąjungos nuomonę.

Šiame derybų etape buvo aptarti, bet nesuderinti punktai dėl ilgamečių darbuotojų apdovanojimo ir patalpų lengvatinėmis sąlygomis nuomos darbuotojų asmeniniams poreikiams. Be to, diskutuota ir nesutarta, ar profesinių sąjungų atstovai galės dalyvauti darbuotojų atrankose, kai vyksta universiteto padalinių, kuriuose yra profesinių sąjungų narių,  pertvarka (padalinių naikinimas, sujungimas, atskyrimas ir  panašiai) ar mažinamas ir keičiamas esamų etatų skaičius. Tačiau buvo susitarta, kad neakademinių darbuotojų atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principas, kuriuo suteikiama pirmenybė universiteto bendruomenės nariams, būtų įtrauktas į Vilniaus universiteto kolektyvinę sutartį.

Derybos dėl kolektyvinės sutarties bus pratęstos rugsėjį. Susidomėjusiuosius derinamomis kolektyvinės sutarties nuostatomis prašome kreiptis el. p. profsajunga@cr.vu.lt.

Parašykite komentarą